VRT in SAMOOSKRBA kot priložnost za izboljšanje KVALITETe BIVANJA

Večina  sodobnih mestnih prebivalcev je v svojih blokovskih stanovanjih izolirana od narave in le malo njih ima svoje vikend hiške ali vrtove. V okolici Maribora urejamo na površini cca 1000 m2 zelenjavno - zeliščni  vrt ter cca 6000 m2 sadnega vrta, ki postaja učno - vzorčni primer kultiviranja dolgo let zapuščenega zemljišča z namenom pridelave zdrave prehrane, na človeku in naravi prijazen način, povsem brez kemikalij.

S projektom BIVANJSKI VRT v programu ZEMLICA vzpostavljamo in predstavljamo možnosti za izboljšanje samooskrbe s sadjem in zelenjavo v primestju. 

Za posameznike in skupine izvajamo predstavitev pilotskega projekta s pokušino dobrin. 

Prijave sprejemamo na E-poštni naslov jl@enepro.si 

O terminu predstavitve in ogleda se dogovorimo in uskladimo z vami

cena: 10 € na osebo in prostovoljni prispevki kot donacije za pokušanje