top of page
SMARTLiving - umetnost bivanja in kako varno skozi projekt gradnje ali obnove hiše
Naši referenčni projekti

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Nove stavbe

​​- Nizko-energijska eko hiša Lorenčič, Lokavec (arhitektura in izvedba)

- Pasivna eko hiša Lorenčič, Lokavec (idejni projekt)

- Pasivna eko hiša Rozman, Kamnica (idejni projekt)

- Nizko-energijska eko hiša Biles, Vinska Gora (arhitektura in izvedba)

- Pasivna eko hiša Ribič, Pesnica (idejni projekt)

- Pasivna eko hiša Srša, Orehova vas (idejni projekt)

- Nizko-energijska eko hiša Gril, Arja vas (arhitektura in izvedba)

- Nizko-energijska hiša Božovič Močivnik, Krško (izvedba)

- Zaselek pasivnih eko hiš Ranca, Pesnica (idejni projekt izdelan po    

  geomantski analizi zemljišča)

- Dokončanje hotela Chalet, Italija

- Pasivna eko hiša Novak, Zg. Velka (idejni projekt)

- Pasivna eko hiša Birsa, Celje (arhitektura in izvedba)

- več ... 

Revitalizacije

​​- Večstanovanjska stavba Gregorčičeva 4-6, Radenci (predinvest. analiza)

- Enostanovanjska hiša Krepek, Maribor (EnerPHit predinvest. analiza)

- Večstanovanjska stavba Aškerčeva 4, Maribor (predinvesticijska analiza)

- Šport hotel Pokljuka (energetska predinvesticijska analiza)

- Poslovna stavba SRC, Ljubljana (energetska pred-investicijska analiza)

- Pasivna eko hiša Rozman, Kamnica (revizija projekta, investicijska ocena)

- Pasivna eko hiša Biles, Velenje (arhitektura, projektno vodenje, izvedba)

- Poslovni objekt, Lokavec (idejni projekt)

- Obnova cimprače, Jurovski dol (posnetek stanja)

- Pasivna eko hiša Jelušič, Zagreb (idejni projekt)

- več ...​​

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Človeški potenciali

​​- predavanja za usposabljnje ekonomistov na višji strokovni šoli v Mariboru

- projekt PPS EQUAL z oblikovanjem programov za nacionalne politke

  zaposlovanja s sofinanciranjem iz EU socialnega sklada 

- oblikovanje in izvajanje programov javnih del za MO Maribor

- izdelava in uporaba orodij za prepoznavanje danosti in potencialov

  posameznikov z vodenjem v osebnosto karierno pot; CIP-center za

  iskanje zaposlitve s sofinanciranjem Zavoda RS za zaposlovanje

- predavanja, referati in usposabljanja na teme: "Ustvarjalnost in

  organizacija", "Osebnostna rast in podjetnost", "Človek-harmonija-

  ustvarjalnost-podjetnost-razvoj", "socialno podjetništvo",

  "samoorganiziranje in animiranje brezposelnih oseb", "osebnostni razvoj"

Poslovne in tehnološke reference

​​​​- Krizno vodenje podjetja BIVA hiše d.o.o. več ...

​​- Svetovanje družbi UNIOR d.d. pri vzpostavitvi modela reševanja            

  hčerinskega podjetja BIVA hiše d.o.o. ​ več ...

​​​- Implementacija tehnologije proizvodnje montažnih hiš v podjetju BIVA

  hiše d.o.o., več ...

- Zagon, uspešna rast in uspešno izpeljana prisilna poravnava podjetja

  PMD Golob d.o.o.

- Upravljanje pri prvi prisilni poravnavi podjetja Jutranjka d.d. Sevnica

- Ustanovitev in zagon regijskega podpornega podjetniškega okolja

- Razvojno in procesno delovanje v republiški in občinski javni upravi

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Zrakotesnost - Blower door meritve

​​- Stanovanjska hiša Pečovnik, Maribor

- Športna dvorana OŠ Brezno, Podvelka

- Stanovanjska hiša Krepek, Maribor

- Stanovanjska hiša Lorenčič, Lokavec

- Stanovanjska hiša Pšunder, Maribor

- Stanovanjska hiša Rozman, Kamnica

- Stanovanjska hiša Žižek, Rogoza

- Vrtec Zg. Duplek

- Stanovanjska hiša Biles, Velenje

- Vrstne hiše Domino, Maribor - Pobrežje

- Vrstne hiše Miklavž na Dravskem polju

​- Stanovanjska hiša Karlovšek, Celje

- Stanovanjska hiša Birsa, Celje

- več ...

PHPP in EnerPHit izračuni 

- EnerPHit Čoh, Maribor

- PH Športna dvorana OŠ Brezno, Podvelka

- PH Polanec, Gačnik

- EnerPHit Pečovnik, Maribor

- NEH Makovšek, Oplotnica

- EnerPHit Okorn, Maribor

- EnerPHit Poslovna stavba MISI, Šentilj

- PH Vrabl, Maribor

- EnerPHit Večstanovanjska stavba Gregorčičeva 4-6, Radenci

- NEH Volarič, Jakobski dol

- PH Radovan, Ljubljana

- EnerPHit Večstanovanjska stavbe Pipuševa, Maribor

- Naselje PH in NEH Trnovska vas

- več ...

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Športni podi

​​- Telovadnice OŠ Preserje pri Domžalah

- Telovadnica OŠ Podnanos

- ŠD Gripe Split

ŠD Zagorje

- ŠD Tri Lilije Laško

- več ...

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Obrtne storitve

​​- Studenška brv Maribor - polagane Bangkirai podnic

- Spomenik "Onemele puške" Velenje - polaganje Bangkirai podnic

- Stavbno mizarska dela:

- Parketarska dela:

- Fasaderska dela:

- Izolaterska dela:

- več ...

bottom of page