top of page
SMARTLiving - umetnost bivanja in kako varno skozi projekt gradnje ali obnove hiše

EU RAZPISI

Vsak gradbeni objekt potrebuje neko vsebino, opredeljeno z namenom uporabe kot je:

  • bivanje: stanovanja, hiše-bloki, različne dvorane, knjižnice, trgovski centri, ...

  • dejavnost: pisarne, proizvodni in obrtni obrati, kmetijska ali kaka druga dejavnost, šport, ipd.

ker je sam po sebi neuporaben, zato se osnovni namen uporabe določi že z gradbenim dovoljenjem.

A kaj je še lahko  gradbeni objekt ? Lahko je ZGODBA !

 

Zgodbo lahko ustvarite v sodelovanju z nami tako, da

  • vam pripravimo projektno nalogo za doseganje zastavljenih ciljev

  • poiščemo ustrezen program in razpis-e, za pripravljeno projektno nalogo

  • skupaj z vami izdelamo celotno dokumentacijo za prijavo na ustrezen in izbran razpis 

  • po uspešnem izboru vašega projekta na razpisu, lahko za vas izvajamo celotno administracijo z izdelovanjem potrebnih poročil 

  • prevzamemo izvajanje dogovorjenih projektnih aktivnosti kot so na primer: raziskava trga, promocija, organiziranje dogodkov, ipd.

USPEH izhaja iz novih idej in zagotovljenih virov  in z Vami želimo ustvariti

novo zgodbo uspeha 

bottom of page