SMARTLiving - umetnost bivanja in kako varno skozi projekt gradnje ali obnove hiše

POSREDOVANJE od IDEJE do VSELITVE

 

Tako, kot je dober načrt osnova za dober izdelek, je: 

 • dobra ideja,

 • složen projektantski tim, 

 • izkušen projektni vodja,

 • usposobljeni in vestni izvajalci

odločilen pogoj za dobro izveden projekt!

 

PROJEKTNO VODENJE

 

Izvajamo interdisciplinarne projektantske storitve, potrebne pri stanovanjski gradnji, kot npr.:

 • Geomantsko vrednotenje zemljišč z izdelavo predlogov pozidave za sonaravno bivanje

 • Preverjanje prostorskih pogojev občine in zakonodajalca za določeno zemljišče

 • Izdelava idejnih zasnov (IZ) in idejnega projekta (IDP) arhitekture, na osnovi unikatnih lastnostih parcele, okolja in investitorjevih želja

 • Analiza primernih materialov, gradbenih sistemov in tehnik gradnje, glede na investitorjeva merila

 • 4E vrednotenje Esence, Energetske, Ekološke in Ekonomske učinkovitosti

 • Optimizacija projekta in proračunske prilagoditve 

 • Izdelava projekta za gradbeno dovoljenje (DGD) z vsemi potrebnimi prilogami

 • Načrt gradbene konstrukcije s statičnim izračunom

 • Elaborat gradbene fizike

 • Elaborat požarne varnosti

 • Elaborat zaščite pred hrupom

 • Izdelava projekta za izvedbo (PZI) z vsemi potrebnimi prilogami

 • Izdelava projekta izvedenih del (PID)

 • Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe del

 • Projektno vodenje

 • Izvedba projekta - inženiring 

Zahtevajte ponudbo
arrow&v

Iskalni nizi: montažna gradnja, pasivne hiše, SMARTLiving, drugo mnenje, revizije, zrakotesnost, blower door, projektno vodenje, Samooskrbne skupnosti, naravni materiali, ekologija, zdravo bivanje, krizni managemend, vodenje, optimizacija procesov, lesena gradnja, PMD Golob, Lesnegradnje, projektiranje, proizvodnja hiš, passivhaus, revitalizacija, sanacija, ekosklad , pasivne hiše, zrakotesno, phpp, blower door, energetska izkaznica, naravni gradbeni materiali, les, slama, celuloza, parketi, fasade, opaž, izolacija, macesen, energetske sanacije, obnove, športni pod, montažne, DRUGO MNENJE