top of page

Inženirske storitve skozi vse faze gradnje ali obnove stanovanjskih in poslovnih stavb:

MED GRADNJO:

 

  • Zastopanje investitorjev in gradbeni nadzor

  • Projektno vodenje gradnje ali obnove stanovanjskih stavb

  • Izvedbeni inženiring in vodenje gradbišča s koordinacijo izvajalcev

  • Zagotavljanje pravilne izvedbe detajlov pasivne gradnje

  • Odkrivanje napak z merjenjem zračne prepustnosti stavbe (Blower door meritev)

PO GRADNJI:

 

bottom of page