top of page

ENEPRO - ENErgije & PROstor

​Neprofitni zavod ENEPRO - institut za energije in prostor Maribor bil je ustanovljen januarja leta 2011 z namenom in poslanstvom zagotavljanja harmoničnega bivalnega in ustvarjalnega okolja za vse, ki želijo, znajo in zmorejo sprejeti in uresničevati usmeritev optimalne celostne gradnje in holističnega bivanja.

Vizija je povezovati energije in prostor v harmonično celoto, saj je to tisti vzvod, ki ustvari pogoje za doživljanje zadovoljstva, ustvarjalnosti daje  krila ter sproža priložnosti za napredovanje. Usklajenost oziroma uravnoteženost med energijo in prostorom, določa kvaliteto bivalnega in delovnega okolja.

Z uveljavljanjem naprednih in skladnih rešitev oblikujemo, prenavljamo in gradimo hiše, stanovanja, poslovne, športne in druge objekte kot so: mostovi, razgledni stolpi in drugi, na način SONARAVNE GRADNJE in trajnostnega razvoja.

VIZITKA

 

ENEPRO-institut za energije in prostor, Maribor

matična številka: 3917118

davčna številka: 28627121; ni zavezanec za DDV

vpis: Registersko sodišče v Mariboru, Srg 2011/3750

 

SKD: 74.90 - druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

IZJAVLJAMO, da:

 

Jamčimo PREVERJENA praktična znanja z vrhunsko kakovostjo, utemeljene na naj-sodobnejših dognanjih stroke, ki jih odgovorno  prenašamo koristnikom naših storitev, več: področje USPOSABLJANJE.

bottom of page