top of page
sklop usposabljanja: SAMOOSKRBA in KVALITETA BIVANJA

PROGRAM

cena: 10 € na osebo in prostovoljni prispevki kot donacije za pokušanje

BIVANJSKI VRT in SAMOOSKRBA

Večina  sodobnih mestnih prebivalcev je v svojih blokovskih stanovanjih izolirana od narave in le malo njih ima svoje vikend hiške ali vrtove. V okolici Maribora urejamo na površini cca 1000 m2 zelenjavno - zeliščni  vrt ter cca 6000 m2 sadnega vrta, ki postaja učno - vzorčni primer kultiviranja dolgo let zapuščenega zemljišča z namenom pridelave zdrave prehrane, na človeku in naravi prijazen način, povsem brez kemikalij.

S projektom BIVANJSKI VRTOVI v programu ZEMLICA vzpostavljamo možnosti za samooskrbo s sadjem in zelenjavo v primestju.

Za posameznike in skupine izvajamo predstavitev pilotskega projekta s pokušino dobrin.  

ogled po predhodnem dogovoru

Živeti z naravo - primer dobre prakse

od 16.- 20. Septebra 2013 smo skupaj z Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta- Mednarodni center za ekoremediacije izvajali EU program ŠTUDIJSKI OBISKI z mednarodno udeležbo strokovnjakov iz osmih držav. Ta program je bil namenjen izmenjavi znanj in izušenj v izobraževaju oziroma programih usposabljanj ter programih vseživljenjskega učenja.

 

Vse aktivnosti so se izvedle na temo: potrebna znanja in izkušnje za delo pri vzgoji po vzoru narave (zemlja, rastline, objekti, prostor, socialne mreže, lokalne skupnosti, itd.)

 

Program se je izvajal v Dravinjski dolini - poligon Dole, ki je učni primer dobre prakse v Sloveniji in ga priporočamo za obisk.

Please reload

bottom of page