top of page

Od 200 € za popolno prijavo

Spremljamo javne pozive in objave Eko sklada, za financiranje gradbenih projektov naših strank. Ob predložitvi IDP ali DGD načrtov stavb (novogradnja ali obnova), izdelamo PHPP energetski izračun in izračun možne višine nepovratnih sredstev. Če je potrebno, projektiramo prilagoditve in rentabilnostne izračune za utemeljeno in zanesljivo odločanje/ izbiro ustrezne izvedbene variante.  

Prevzamemo pripravo popolne vloge, lahko pa spremljamo in vodimo celoten proces pridobitve nepovratnih subvencij od priprave vloge, izvajanja strokovnega nadzora na gradbišču in vse do izplačila nepovratnih sredstev.

Vsakič razpisane spodbude (subvencije) "vam pripadajo" a pod določenimi pogoji, ki jih ni enostavno izpolniti. Po naših več-letnih izkušnjah dela z javnimi pozivi Eko sklada, smo vaš zanesljiv partner pri izpolnjevanju zahtev in pri pripravi zahtevane dokumentacije, vse do izplačila! Pokličite, "se splača"!

Več na www.ekosklad.si 

GRADBENA FIZIKA

od 50 € za sestav

Izvajamo storitve zoper negativne vplive toplotnih mostov in vlage v gradbenih sestavih in sicer:

- Izračuni faznega zamika skozi gradbeni sestav (zaščita pred prehitrim vdorom vročine)

- Grafična analiza toplotnih mostov s prikazom izoterm in mejnih temperatur za zaščito pred rosenjem in nastankom plesni 

- Dinamična analiza (WUFI) gradbenih sestavov in določanje izsušitvenega potenciala - dokumentirana zaščita pred kondenzno vlago v gradbenih sestavih

 

Vsaka navedena storitev se nnaša na izračun stanja, lahko pa dodamo optimizacijo, pomeni projektiranje ukrepov za povečano varnost in življenjsko dobo vgrajenih materialov.   

PROJEKTNO VODENJE

Niste tehnični tip ali pa preprosto nimate časa, znanja in volje se ukvarjati z gradnjo ali obnovo vaše hiše?

 

Lahko nas najamete za vodenje vašega projekta od izdelave načrtov in popisov del, do iskanja, izbire in nadziranja izvajalcev.

Naša naloga se po pravilih projektnega managementa glasi, da v vašem imenu in za vaš račun, poskrbimo za realizacijo projekta v predvideni kakovosti, času, ceni in z ustreznimi resursi.

Še posebej nas veseli vodenje projektov gradnje stavb z leseno konstrukcijo ali celostnih obnov stanovanjskih hiš. Vabljeni, da nam opišete vaše želje in da nam prepustite skrb za tekočo realizacijo vašega projketa. 

Strošek naše storitve, se običajno povrne skozi doseganje boljših cen in preprečevanje strokovnih napak, izgube časa, ipd... 

 

3D CAD CAM Proizvodni načrti

Ste izvajalec lesenih konstrukcij ali bi se želeli preizkusiti v tej panogi?

V obeh primerih vas lahko podpremo z različnimi tehnikami in sistemi lesene gradnje. Po želji vam pomagamo skozi ves proces, od kalkulacij, proizvodnih načrtov s statiko, delavniških risb s kosovnicami, do priprave naročilnic za materiale in/ ali dobave predvidenih materialov.

Ne tratite časa in svojih strank ne izpostavljajte nepotrebnim rizikom!

Z nami ste na varni in konkurenčni strani projekta.

Please reload

Ekosklad
Gradbena fizika
Projektno vodenje
3D CAD CAM
bottom of page