top of page

SMARTLIVING objekti so ustvarjeni za ŽIVLJENJE, za harmonično počutje kar je »notranja ekologija« do osebnega zadovoljstva.

 

Kvaliteta bivanja in delovanja je povezana s počutjem, ki se oblikuje skozi zaznave preko vseh petih čutil: vid, sluh, otip, vonj in okus ter informacij, ki se nas dotaknejo. Zavedamo se, da je vsak človek edinstven in prav tako so edinstveni tudi materiali, ki jih uporabljamo pri gradnji. 

Objekti SMARTLIVING omogočajo uporabnikom prijetne ikušnje in zadovoljstvo.    

.

SMARTLiving hiše so hiše s prihodnostjo za ljudi z domišljijo
Celovit pristop h gradnji hiše je prva garancija za optimalen potek gradnje za pridobitev novega sodobnega domovanja z visoko dodano vrednostjo sonaravnega bivanja.

Gradnja po usmeritvi SmartLiving vključuje vpliv podzavesti, iskanje in prepoznavanje kakovostnih zemljišc, ustrezno nacrtovanje, izbiro primernih naravnih materialov, energetsko udobje in opremo za zadovoljstvo in dolgo življenjsko dobo stavbe.

Zagotavljamo dosledno in kontrolirano sonaravno gradnjo, v veselje človeku in naravi. 

POMOŽNI OBJEKTI in SKLADIŠČA za podeželje 

Sodobni način življenja tudi na podeželju narekuje različno oblikovane in novim tehnološkim zahtevam prilagojene pomožne objekte .

Pri gradnji teh objektov spoštujemo tradicijo in jo s posebno pozornostjo oplemenitimo tako z obliko in naravnimi materiali, kot tudi z energetsko varčnostjo.

Kot gradbeno tehnologijo lahko uporabimo predizdelane elemente po sistemu SL KIT ali pa kakšno izmed drugih načinov montažne gradnje in samogradnje.

 

RASTLINJAKI in LOPE

Imate košček posesti ob hiši ali pa nekje drugje in mu želite povečati vrednost z objektom za različne namene uporabe, kot je na primer: rastlinjak, odmaknjen delovni prostor, atelje, prostor za sprostitev v miru in tišini, glasbeni studijo ali pa kaj drugega.

Vaše želje vam lahko uresničimo in zgradimo manjše nezahtevne objekte v obliku kupole, modernističnega kvadra z različnimi dodatki ali pa tradicionalnim pomožnim objektom ustvarimo novo kvaliteto - tehnologijo najbolje uporabimo za uresničitev vaših želja.   

bottom of page