top of page

VIBRO ekologija kot rešilen odnos do vsega ustvarjenega

Ali veste kaj je ZAVEST in kako le ta oblikuje stvarnost ?

Zavest kot osredotočeno zavedanje je proces, ki vključuje zaznavanje, prepoznavanje, občutenje, čustvovanje, porajanje idej, identificiranje z njimi in pomnjenje.

Vse, kar obstaja, vključno s čvrsto materijo, je zgrajeno iz vrtincev zavestne energije. Kaj drugega kot zavestna energija pravzaprav sploh ne obstaja. Razumevanje zavesti in z njo povezanih procesov je pogoj za preseganje sedanjih ozkih materialističnih okvirov in razumevanje vseh bistvenih pojavov v življenju.

Stationary photo
Ste se že kdaj vprašali na kakšne načine se dogajajo različne vibracijske povezave ?
MB_srce Evrope.jpg
Ali lahko posameznik zavestno vpliva na vibracijo etra in na pojavnost svoje in skupne stvarnosti  ?
Sky
brenan 3_usklajevanje para 1.bmp

Človek ni omejen le na zemeljsko raven. Ko prestopi materialne plotove, so mu odprta tudi druga prostranstva duha.Pretočnost energije ali kvaliteta vibracije določa naše počutje, zdravje, izkušnje, ljudi in dogodke, ki jih prikličemo v svoje življenje. Višjo kot imamo vibracijo, več bomo priklicali v življenje radosti, ljubečih ljudi in harmoničnih dogodkov.

O vsem tem uradna znanost molči, a izkušnje so zgovorne in nedvoumne

Kaj pa elektromagnetno valovanje ? Ga čajko omilimo ali celo preprečimo *

Ob prenosu elektrike po visokonapetostnih daljnovodih ali ob uporabi gospodinjskih naprav nastajata okrog njih električno in magnetno polje. Ugotovljeno je, da ta polja nad določenim pragom morebiti lahko povzročajo vplive na zdravje. Vse to pa je povezano z naraščajočo bojaznijo pred morebitnimi negativnimi vplivi elektromagnetnih polj (EMP) na zdravje.

bottom of page