top of page

ŽIVETI Z NARAVO - "Living with Nature"

od 16.- 20. Septebra 2013 smo izvajali Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta- Mednarodni center za ekoremediacije in ENEPRO Maribor EU program ŠTUDIJSKI OBISKI z mednarodno udeležbo strokovnjakov iz osmih držav. Ta program je namenjen izmenjavi znanj in izušenj v izobraževaju oziroma programih usposabljanj ter programih vseživljenjskega učenja.

 

Tema tega programa je: potrebna znanja in izkušnje za delo pri vzgoji po vzoru narave (zemlja, rastline, objekti, prostor, socialne mreže, lokalne skupnosti, itd.)

 

Program se je izvajal v Dravinjski dolini - poligon Dole ter v Šaleški dolini v Velenju in okolici.

 

Udeleženci so zelo pohvalili program, o pridobljenem znanju pa poročajo EU agenciji CEDEFOP.

AZM Velenje

AZM Velenje

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje se predstavi

AZM Velenje

AZM Velenje

udeleženci poslušajo in zastavljajo vprašanja

v Knjižnici Velenje

v Knjižnici Velenje

Velenje

Velenje

Predstavitev o nastanki Velenjskega jezera

Poligon DOLE

Poligon DOLE

predstavitev narejenega in načrtov

Poligon DOLE

Poligon DOLE

diskusija v notranjosti Jurte

Mlin na veter

Mlin na veter

center REUS

center REUS

predstavitev in diskusija na temo socialnega podjetništva

delovno

delovno

Center REUS-obnova

Center REUS-obnova

leseni konjiček je dobil novo podobo

Iz starega v novo

Iz starega v novo

obnovljeno staro pohištvo

Center ponovne uporave

Center ponovne uporave

prodajalna obnovljenih stvari

predstavitev TRAJNOSTNE GRADNJE: arhitektura, materiali, poraba energije, zračenje, samooskrba z viri (voda, toplota), bio čistilna naprava - na mestu stare zgradbe je zrasla nova, sodobna nizkoenergijska hiša v celoti zgrajena iz lesa.

bottom of page