sklop usposabljanj: VIBRACIJE sprememb
vodi in usmerja: Jolanda Lešnik
2020-07-09 20.08.17.jpg

Bivanjski vrt in samooskrba

delavnica v vrtu

Večina  sodobnih mestnih prebivalcev je v svojih blokovskih stanovanjih izolirana od narave in le malo njih ima svoje vikend hiške ali vrtove. V okolici Maribora urejamo na površini cca 1000 m2 zelenjavno - zeliščni  vrt ter cca 6000 m2 sadnega vrta, ki postaja učno - vzorčni primer kultiviranja dolgo let zapuščenega zemljišča z namenom pridelave zdrave prehrane, na človeku in naravi prijazen način, povsem brez kemikalij.

S projektom BIVANJSKI VRTOVI v programu ZEMLICA vzpostavljamo možnosti za samooskrbo s sadjem in zelenjavo v primestju.

Za posameznike in skupine izvajamo predstavitev pilotskega projekta s pokušino dobrin.  

Ugodnosr; degustacija, izmenjava stvari

sončnica.jpg

Povezanost rastlin in človeka - kaj nam sporočajo rastline ?

delavnica v naravi z izmenjavo izkušenj

Vsak pojav že vsebuje vse ostale pojave. Seme vsebuje drevo, drevo pa gozd. Številni svetovi v naravi posedujejo svojo inteligenco.Človek in rastline mdsebojno komunicirajo.Znanstveno je dokazano, da zavest obstaja v vseh oblikah življenja, je temelj stvarstva, je moč evolucije.

Vse življenje je medsebojno povezano in odvisno ter predstavlja sistem vzajemnega hranjenja in nege in to ne zgolj na fizični ravni, temveč tudi psihološko/duševno in duhovno.

ugodnost: darilo

Edited Image 2016-04-26 11-03-06

VIBRO ekologija:

zaznave - zavestne izbire - sonaravno bivanje

osebno svetovanje - ozaveščanje

Predstavili vam bomo strukturo človekovega bio polja in se podali v zaznavanje elektromagnetnih polj, njihovih so-odnosov in vplivov zavestnih izbir. 

Spoznavali bomo kakšne informacije/vibracije oddajajo različni materiali in rastline ter kakšen je vpliv, odziv in povezava s človekovim biopoljem. 

ugodnost: 30 € za upokojence in brezposelne osebe

samozavedanje-svetloba.jpg

Prepoznavanje in aktiviranje potencialov

uvidi in osebno sporočanje 

V osebnem druženju se bo vodeno sproščal vaš bio-informacijski potencial za aktiviranje zavestnega procesa spoznanj "od znotraj - navzven".

Tako bo pospešen naravni proces prepoznavanja vaših osebnih potencialov in danosti so kot poživljajoči pogoji bivanja z zagotavljanjem osebne rasti, zdravega napredka, zadovoljstva in blagostanja. 

ugodnost: 3 srečanja po 1 uro za 20 €

usposabljanje1.jpg

Podjetnost za blaginjo

prenos znanja, izkušenj in modrosti 

V programu triurnega druženja se poglobimo v razumevanje podjetnosti kot vzvoda nenehnega procesa ustvarjanja sprememb, ki z impulzom ustvarjalnosti prinaša vedno nove izkušnje in novo kvaliteto znanja v spremenjenih pogojih bivanja. 

Če imate interes  in vam je izziv poiskati odgovor na vprašanje: KATERE spremembe in KAKO vplivajo na ustvarjanje blaginje, boste ciljno vodeni k iskanju odgovorov.  

ugodnost:25 % popust za dijake in študente