SMARTLiving - umetnost bivanja in kako varno skozi projekt gradnje ali obnove hiše

Pred-investicijsko 4E vrednotenje načrtovanih stavb in/ali Optimizacija IDP, DGD ali PZI

 

Če potrebujete tehtne podkrepitve pri sprejemanju odločitev v vezi z načrtovano gradnjo, lahko pomagamo s strokovnimi izračuni na naslednjih področjih:

E1 Esenca - predstavlja impulz in občutek za oblikovanje prostora in stavbe - je povezana s količinami vgrajenih materialov, zahtevnostjo izvedbe, funkcionalnostjo, vzdrževalnimi stroški in ohranjanjem vrednosti stavbe ter ožje soseščine. Včasih majhna sprememba omogoči nižji vložek ali boljšo izkoriščenost vloženih sredstev. V kolikor ne najdemo možnih izboljšav, se boste z večjim zaupanjem ravnali po obstoječih načrtih

E2 Ekologija - Sodelujemo z IBÖ - Inštitutom za gradbeno biologijo iz Avstrije. Delamo s priznanim programom in mednarodno bazo materialnih podatkov. Ekološki izračun nam pokaže ogljični odtis in eko točke načrtovane stavbe in nam omogoči spreminjanje sestavov načrtovane stavbe. Lahko pripravimo več primerljivih variant izvedbe stavbe in strokovno utemeljena priporočila za končni izbor materialov in sistemov gradnje načrtovane hiše. 

E3 Ekonomija - Že v fazi idejnega projekta lahko izdelamo realno investicijsko oceno in to za več variant. V povezavi z energetskim izračunom ter dinamičnim izračunom stroškov kapitala in obratovalnih stroškov, pripravimo gospodarnostni izračun, ki nam in vam jasno pokaže v katero varianto, se "splača" vlagati ter v kakšnem času, se naložba pokrije in povrne.

E4 Energija - PH Design in PHPP sta orodji za 3D CAD zajem količin ter za energetski izračun načrtovane stavbe. Razkrijeta šibka mesta ovoja stavbe in strojnih inštalacij ter možnosti izboljšav. PHPP izračun nazorno pokaže ali stavba je ali ni pasivna oz. koliko je stavba energetsko varčna. Pokaže vse deležnike energetskih izgub in njih medsebojno razmerje. Lahko izvedemo primerjave različnih variant z ustreznimi strokovnimi priporočili

 

Ponujamo celotno "4E analizo", lahko pa naročite le posamezni del. Je uporabna v primerih preverjanja prejetih načrtov v smislu pridobitve neodvisnega DRUGEGA MNENJA, kot tudi pri OPTIMIZACIJI nameravane naložbe.